Language is not a Reliable Instrument

Interactive Audiovisual Installation by Zoltán SZEGEDY-MASZÁK
Related work: Visual Communication - Hommage to Jonathan Swift


A table with a chair and a geometric painting on an easel stands in the exhibition room. On the top of the table a large monitor and stereo speakers are installed. Behind the table a video-camera and a reflector stands. The camera slowly scans the surface of the table and the painting back and forth. The monitor shows the live video image captured by the camera. Lying on the table, there are six A4 size plates with unintelligible geometric patterns on their both sides. The visitor can rearrange the order of the plates and show each of them to the camera independently.


Audiovisual three dimensional virtual worlds are linked to the geometric patterns of the plates and the painting; whenever the artificial eye of the installation glimpses any of them, floating artificial objects appear on the video-screen, emitting a speaker's voice, reading out sentences from an essay by Gilbert Keith Chesterton. The sentences sound either in English or Hungarian, depending of the patterns they linked to. As the camera scans the table and the painting, the installation performs as an artificial choir where the independent audiovisual virtual worlds either emphasize or black out each other: every sentence appears first quietly, then their volumes increases and fades out as the camera moves along.

Please take a look at this short video @ vimeo showing the very first version of the installation.The performed sentences from Chesterton's essay (Watts' Allegorical Paintings) are the following:


1. Whenever a man says to another, "Prove your case, defend your faith",he is assuming the infallibility of language: he is assuming that a man has a word for every reality in earth

2. He knows that there are in soul tints more bewildering, more numberless, and more nameless than the colours of an autumn forest;

3. Yet he seriously believes that these things can every of them, in all their tones and semi-tones, in all their blends and unions, be accurately represented by an arbitrary system of grunts and squeals.

4. He believes that an ordinary civilized stockbroker can really produce out of his own inside noises which denote all the mysteries of memory and all the agonies of desire.

5. For the truth is that language is not a scientific thing at all, but wholly an artistic thing, a thing invented by hunters, and killers, and such artists long before science was dreamed of.

6. The truth is simply that -- that the tongue is not a reliable instrument, like a theodolite or a camera.The hungarian sentences are performed in my (free) translation:


1. Valahányszor egy ember így szól a másikhoz: "Bizonyítsd igazadat, védelmezd hitedet", voltaképpen a nyelv tévedhetetlenségét feltételezi: azt, hogy van szavunk a valóság minden megnyilvánulásának leírására

2. Az ember tudja, hogy lelkének rezdülései megdöbbentőbbek, megszámlálhatatlanabbak és megnevezhetetlenebbek, mint egy őszi erdő színárnyalatai;

3. Mégis váltig hisz benne, hogy ezek a rezdülések egytől egyig, valamennyi tónusukkal és kombinációjukkal együtt pontosan ábrázolhatók egy morgáson és visongáson alapuló önkényes jelrendszerrel.

4. Hisz benne, hogy egy közönséges, művelt tőzsdeügynök valóban olyan zajokat csal elő a torkából, amelyek az emlékezet minden titkát s a vágy minden kínját elmondják.

5. Az igazság az, hogy a nyelv egyáltalában nem tudományos valami, hanem teljes egészében művészeti dolog, olyasmi, melyet vadászok és gyilkosok, illetve hozzájuk hasonló művészek találtak fel jóval azelőtt, hogy bárki tudományról álmodott volna.

6. Az igazság egyszerűen az, hogy a nyelv nem olyan megbízható eszköz, mint egy teodolit vagy egy kamera.